เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์

0

 

Beakers, Low Form, with Spout, Simax

Bottles reagent, wide mouth, ground-in flat stopper

Flasks Erlenmeyer,
Narrow Neck, Simax

Funnel, Favorit

Measuring Cylinders
Class A
 


บริษัท สเปกตรัม ไซเอนติฟิค จำกัด
 
ได้เริ่มทำการก่อตั้งในประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
และเป็นตัวแทนนำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้ายี่ห้อต่าง ๆ ทั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์  มีโรงงานผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์  ภาย ใต้ BRAND FAVORIT ได้รับ มาตรฐานของประเทศยุโรป

 

นอกจากนี้ ทางบริษัท สเปกตรัม ไซเอนติฟิค จำกัด ยังให้บริการ
ซ่อมแซมและตรวจเช็คเครื่องมือวิทยาศาสตร์ รับออกแบบ
และให้คำปรึกษาในการสร้างห้องปฏิบัติการ ด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งพร้อมที่จะให้ คำปรึกษา และบริการกับลูกค้าทุกท่าน